91719455

Vi kan tilby:

  1. Innspiling av vokal og instrumenter
  2. Arrangere; sette musikk til melodi og tekst

  3. Lage melodier

  4. Lyd til reklame-, film-, og tv-spotter

  5. Lydkulisser f.eks til revy og underholdning